Μέλι Ανωτέρας Ποιότητος

Απόλυτα προσηλωμένοι στην αντίληψη περί Ελληνικής φιλοξενίας, θέτουμε τον καταναλωτή στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Δεν φειδώμεθα ούτε ενέργειας, αλλά ούτε και απόστασης προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, η οποία υπακούει σε ύψιστες προδιαγραφές παρασκευής και γεύσης. Η προσωπική μας δέσμευση για ποιότητα και η αστείρευτη αγάπη μας για αυτό που κάνουμε συνεπικουρούνται από μια σύγχρονη και πολλαπλώς πιστοποιημένη (ISO, HAACP) μονάδα παρασκευής και συσκευασίας με αναβαθμισμένες προδιαγραφές υγιεινής. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να καταστήσουμε τον καταναλωτή κοινωνό της δημιουργίας μας. Η δικής μας αντίληψη περί γεύσης στοχεύει σε πολλαπλά κέντρα αποδοχής: Στη γεύση σας, την υγεία σας, την διάθεση σας και την εν γένει ευημερία σας. Με αυτή τη διάθεση δημιουργήσαμε τη σειρά μελιών OLYBEEA.